Styret

TILLITSVALGTE LESJA GRUNNEIERLAG 2012-2013

Arild Rolstad (leder) vararepr.: Ola Rolstad (1 år)
Anne Marie H.Kolstad (nestleder) vararepr.: Ola Nørstebø (1 år)
Ola Hareland vararepr.: Fredrik Stavheim (2 år)
Stein Tordhol vararepr.: Trond Utgård (2 år)
Jan Petter Ølstadløkken vararepr.: Chatrine K. Tveita (1 år)

Valgkomite:

Bjørn Atle Brendjord (leder) 1 år
Pål Sylte Stavheim 2 år
Konrad Eithun 3 år

Revisorer:

Ola Sønstebø
Martin Vorkinn

Det er stengt for kommentarer.