Rådyrjakt

Området er inndelt i følgende felt:
Kjøremgrenda øst, Kjøremgrenda midti, Kjøremgrenda vest, Bø øst (solsida), Bø vest (baksida), Budalen, Nestandåe øst, Nestandåe vest, Hovda, Grønkjelda øst, Grønkjelda vest, Skråkka, Solsida nord, Solsida midti, Solsida sør.

RÅDYR BUKKEJAKT 10.08. – 09.09.:

  1. Enkeltkort. Tildeling etter prioritering av felt.

Søknadsfrist 20.02.19.

RÅDYR LAG 16.11. – 23.12.:

Som et prøveprosjekt i år blir det ikke ordinær rådyrjakt i Solsidefeltene, da det skal prioriteres å få felt mer hjort på Solsida.

  1. Feltene lyses ut for 1 år om gangen.
  2. Loddtrekning mellom godkjente lag.
  3. Lag må være på min. 3 maks. 6 jegere.
  4. Lag med min. 50% innenbygds (innen sognet) blir prioritert.
  5. Lag uten elg/hjortjegere eller jegere med rådyrjakt i andre områder, blir prioritert foran lag med slike jegere.

Søknadsfrist 25.09.19

Det er stengt for kommentarer.