Jaktpriser

And pr. kort Kr. 300,- Innenbygds
And pr. kort Kr. 500,- Utenbygds
Rådyr pr. kort Kr. 500,- Jaktlag min. 3 og maks. 6 jegere, lag med min. 50% innenbygds prioriteres
Rådyr, bukk Kr. 500,- Enkeltkort
Bever pr. kort Kr. 500,- Kun innenbygds innen sognet
Elg Kr. 65,- inkl. mva og vegavg. (kr. 2,- pr. kg)
Fastpris elg Kr. 4000,- pr. dyr
Hjort Kr. 65,- inkl. mva og vegavg. (kr. 2,- pr. kg)
Fastpris hjort Kr. 2.500,- pr. dyr

Hjort Solsidefeltene         kr. 40,- pr. kg (unntatt frie dyr)

Skadedyr kr. 10,- under ordinær pris.

Lagjakt, 4 til 12 personer, lag med min. 50 % innenbygds prioriteres.

Det er stengt for kommentarer.