Elg- og hjortejakt

Alle søknader på elg og hjortjakt må være på fastsatt søknadskjema som finnes på egen fane.

ELG/HJORTJAKT 25.09-.-31.10.

Følgende felt utlyses for elg-/hjortjakt i grunneierlagets område:

Kjøremgrenda og Nestandåe for 3 år, Solsida nord, Solsida midti og Solsida sør for 1 år.

HJORTJAKT 10.09. – 22.09. og 01.11.-23.12.

Jakttida på hjort utvides til 23.12. på alle felt.  Rådyrjakt som vanlig.

9 felt (samme feltinndeling som i elg/hjortjakta) utlyses for 1 år.

Elg/hjortjakt, Hjortjakt, Beverjakt, Rådyrjakt, bukkejakt innenb.   Søknadsfrist 20.02.19

Rådyrjakt. (Lagjakt)                   Søknadsfrist 25.09.19

Søknad sendes Arild Rolstad, Rolstadvegen 18, 2665 Lesja.

Elg/hjort:

Området er inndelt i følgende felt:
Kjøremgrenda, Bø, Nestandåe, Hovda, Grønkjelda, Skråkka, Solsida sør, Solsida midti og Solsida nord.

Godkjent ettersøkshund må dokumenteres i søknaden. Vanlige forbehold.

Evt. spørsmål ang. regelverk rettes til styret.

Kvoter for feltene tildeles senere.

ELG/HJORT 25.09. – 31.10.:

 1. Feltene utlyses for 3 år om gangen, unntatt Solsida Nord, Solsida Midti og Solsida Sør.
 2. Loddtrekning mellom godkjente lag. Lag som har godkjent ettersøkshund blir prioritert først ved trekking. Ettersøksekvipasjen skal være registrert i Lesja. Jaktlag som ikke har hatt jakt i Lesja Grunneierlag siste 2 år eller mer og jaktlag som har jakta i Solsida Nord og Solsida Midti minst 2 år blir prioritert foran øvrige lag. Deretter prioriteres lag som har vært uten jakt i grunneierlaget ett år, samt lag som har jaktet i Solsida nord og Solsida midti
 3. Lag med minst halvparten innenbygds jegere (innen sognet) blir prioritert.
 4. For å få tildelt og utøve elg/hjortjakt i grunneierlaget, kan ikke lag/personer ha slik jakt i andre områder. Jaktlagene forplikter seg ved kontrakt.
 5. Jaktlaget skal bestå av 4 til 12 personer. Det gis anledning til å ta med inntil 2 gjestejegere. Styreleder skal varsles på forhånd.
 6. Jaktleder må ha minst 3 års erfaring som elgjeger.
 7. Jaktlaget kan søke styret om endringer på jaktlaget før jakta starter.
 8. Lag/personer som har fått tildelt og utøvd jakt, men så sier fra seg jakta, får ikke ny jakt før 3-års-perioden er ute.

HJORT:

 1. Jakttid: 10.09. – 22.09. og 01.11. – 23.12.
 2. Alle felt lyses ut for ett år om gangen.
 3. Loddtrekning mellom godkjente lag som ikke har hjortejakt i samme periode i andre felt.
 4. Samme krav til jaktlag som ved elgjakt.
 5. Innenbygds lag som ikke har elgjakt i Lesja Grunneierlag prioriteres først.
 6. Lag som har elgjakt i Solsida Nord og Solsida Midti blir regnet blant de lag som ikke har elgjakt og prioriteres ved trekning hjortejakt.

Det er stengt for kommentarer.