Beverjakt

Området er inndelt i soner. Sonene kan bli endret ettersom hvor mange løyver vi får.
Vanlig soneinndeling er:
Sone 1: Joramo Bygdealmenning – Bøbrue
Sone 2: Bøbrue – Prestgardsbrue
Sone 3: Prestgardsbrue – Sognegrensa

BEVER 01.10. – 15.05.:

  1. Kun for innenbygdsboende (innen sognet).
  2. Loddtrekning mellom godkjente søkere.
  3. Lag inntil 3 personer eller enkeltpersoner kan søke.
  4. 1 kort (fellingstillatelse) pr. lag/person.
  5. Søknadsfrist 20.02.19

Det er stengt for kommentarer.